NÆRINGSPARKEN

3D modell av næringsparken og forslag til næringseiendom og bygg

KONTOR & VERKSTED

3D eksteriørmodell av et bygg som oppføres for leietaker eller kjøper i Hamar Næringspark Nord

DOBLOUG ENTREPRENØR AS

OG

NASTA AS

3D eksteriørmodell av et bygg med kontor- og verkstedavdeling som oppføres for Dobloug Entreprenør AS
Hamar Næringspark Nord

ENGENS VARMEFORRETNING AS

3D eksteriørmodell av
bygget som oppføres for

Engens varmeforretning AS i
Hamar Næringspark Nord

ARNKVÆRN MILJØ OG RENOVASJON

3D eksteriørmodell av et bygg med kontoravdeling som oppføres for Arnkværn Miljø og Renovasjon AS
Hamar Næringspark Nord

DEKKLÅVEN AS

3D eksteriørmodell av
et bygg som skal oppføres for

Dekklåven AS i
Hamar Næringspark Nord

Dobloug Entreprenør AS

Engomsvingen 7, Trehørningen

2323 Ingeberg

Kontaktperson

Joar Grini

Telefon 900 25 870

e-post joar@doblougentreprenor.no

  • Facebook - Dobloug Entreprenør