VELKOMMEN TIL
HAMAR NÆRINGSPARK NORD

Hamar Næringspark Nord ligger ved HIAS/Sirkula miljøpark, Ragn-Sells og Veidekke Industrier. Eiendommen er sentralt plassert i Innlandet med nær forbindelse med E6. Innlandets største område for næringseiendom.

Asset 3.png

315 000

Nytt næringsareal på
315 000 kvadratmeter sentralt plassert i Innlandet

950

Avstand fra ny 4-felts E6 er 950 meter

60

Tomteutnyttelsen BRA er
60 %  for hver fradelt tomt
Asset 3.png

SENTRALT I INNLANDET

Området i Hamar kommune er i sterk vekst og pågående oppgraderinger i infrastruktur i E6-utbygging og togtrafikk vil gjøre adkomst enda enklere.

Asset 3.png

PROSJEKTERING
OG TILPASNING

Vi prosjekterer og tilpasser ethvert areal etter kjøpers ønske – enten det er kjøp av tomt eller komplette bygg for utleie.

Asset 3.png

NÆRHET TIL MARKEDET

Med korte avstander til viktige handelsområder i Innlandet ligger
Hamar Næringspark Nord flott plassert i Mjøsregionen.

Demografikart 2.jpg
Asset 3.png

FLEKSIBLE LØSNINGER

Vi hjelper deg med den beste løsningen for dine behov og tilpasser både tomt, bygg og uteareal til det optimale for deg.

Asset 3.png

REGULERING

Hamar Næringspark Nord er regulert for plasskrevende industri og lagervirksomhet.

Asset 3.png

INFRASTRUKTUR

Vann og avløp ligger klart i området. Det samme gjelder fjernvarme fra Trehørningen energisentral og Eidsiva Bioenergi AS. I tillegg bygges gang og sykkelveg langs adkomstveien til området for å avlaste transport til og fra tomtene.

Logo HNN farger.png