VELKOMMEN TIL
HAMAR NÆRINGSPARK NORD

Hamar Næringspark Nord ligger ved HIAS/Sirkula miljøpark, Ragn-Sells og Veidekke Industrier. Eiendommen er sentralt plassert i Innlandet med nær forbindelse med E6. Innlandets største område for næringseiendom.

315 000

Nytt næringsareal på
315 000 kvadratmeter sentralt plassert i Innlandet

950

Avstand fra ny 4-felts E6 er 950 meter

60

Tomteutnyttelsen BRA er
60 %  for hver fradelt tomt

SENTRALT I INNLANDET

Området i Hamar kommune er i sterk vekst og pågående oppgraderinger i infrastruktur i E6-utbygging og togtrafikk vil gjøre adkomst enda enklere.

PROSJEKTERING
OG TILPASNING

Vi prosjekterer og tilpasser ethvert areal etter kjøpers ønske – enten det er kjøp av tomt eller komplette bygg for utleie.

NÆRHET TIL MARKEDET

Med korte avstander til viktige handelsområder i Innlandet ligger
Hamar Næringspark Nord flott plassert i Mjøsregionen.

FLEKSIBLE LØSNINGER

Vi hjelper deg med den beste løsningen for dine behov og tilpasser både tomt, bygg og uteareal til det optimale for deg.

REGULERING

Hamar Næringspark Nord er regulert for plasskrevende industri og lagervirksomhet.

INFRASTRUKTUR

Vann og avløp ligger klart i området. Det samme gjelder fjernvarme fra Trehørningen energisentral og Eidsiva Bioenergi AS. I tillegg bygges gang og sykkelveg langs adkomstveien til området for å avlaste transport til og fra tomtene.

Dobloug Entreprenør AS

Engomsvingen 7, Trehørningen

2323 Ingeberg

Kontaktperson

Joar Grini

Telefon 900 25 870

e-post joar@doblougentreprenor.no

  • Facebook - Dobloug Entreprenør